Groentips & Groeninfo

Treftuin

Bericht van 17 juli 2017.

TREFTUIN RODEN: ELKAAR ONTMOETEN IN HET GROEN

Anderhalf jaar zijn we nu onderweg met het project Treftuin Roden. En wat is er veel werk verzet met elkaar. Er moet nog veel gebeuren, maar er is ook al veel gerealiseerd. Zoals een openluchtschaakspel, terras en een moestuin. Ook zijn vele brede paden aangelegd, zodat de tuin volledig rolstoeltoegankelijk is.
Er zijn heel veel verschillende bomen, heesters en (stinzen)planten verwerkt in het tuinplan van Meike Heerkens-van Zon. Evenals een bloemenweide, boomgaardje, picknickplek, vlindertuin en een vijver. Alles op basis van de idee├źn en wensen die vorig jaar zijn aangeleverd door tal van mensen.
Het tuinontwerp wordt uitgevoerd door vrijwilligers en mee-werkers van Promens Care. Van elkaar leren en samenwerken vormt de rode draad. En gezelligheid is ook van belang natuurlijk!

Achtergrondinformatie:
Treftuin Roden valt onder het groen en sociaal programma Groen Verbindt. Een programma van het Oranje Fonds, waarbij ontmoeting in de groene buitenruimte centraal staat. Ontmoeting tussen bewoners onderling en met specifieke doelgroepen. Vandaar de samenwerking tussen Welzijn in Noordenveld en Promens Care.
Landelijk zijn er momenteel 24 Groen Verbindt projecten, waarvan 3 in Noord-Nederland: in Appingedam, Leeuwarden en Roden.


De tuin komt achter Trefpunt Scheepstra van Promens Care, in de voormalige Scheepstraschool. Er is een breed draagvlak vanuit diverse invalshoeken. Zo doet bijvoorbeeld ook Praktijkschool De Esborg mee. De tuin wordt toegankelijk voor mensen met dementie. Want naast de Treftuin komt Het Gastenhuis: wonen en zorg voor mensen met dementie. De terreinen sluiten op elkaar aan en zijn over en weer toegankelijk.
Er zijn eveneens contacten met het Scheepstra Kabinet, om te kijken hoe we de museumfunctie kunnen combineren met de tuin.
En wat ook heel leuk is: aangrenzende basisschool De Rank heeft een eigen schoolmoestuin, dus alle generaties komen samen in de Treftuin. Kortom: een bijzonder project dat veel mensen met elkaar verbindt.

Hartelijke groet,

Gerie Kleine
buurtwerker/projectleider Treftuin Roden


Welzijn in Noordenveld
050-3176500
06-11389202
geriekleine@welzijninnoordenveld.nl
www.welzijninnoordenveld.nl

 

meer

 

 

 

17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915