Roden

Tuinclubs

Er zijn twee tuinclubs actief. 

Tuinclubs van rond de achttien leden van de afdeling bezoeken gezamenlijk interessante tuinen van leden van onze en andere afdelingen en particulieren. Ook wordt soms een kweker bezocht. 

Elke tuinclub heeft een coördinator die voor een jaar de activiteiten organiseert. 
De meeste activiteiten beginnen eind april en duren tot eind september. Ze worden zowel overdag als op de zomeravonden georganiseerd. 
Er is bij sommige tuinclubs nog plaats voor enkele nieuwe tuinclubleden. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze secretaraat  email: info(at)groei.roden.nl 

Tuinclub 1 (contactpersonen Titia Snippe en Nies Deelman).

Wij zijn een gezellige tuinclub met ongeveer 20 leden. De club bestaat minimaal 15 jaar. In januari komen we bij elkaar voor een Nieuwjaarsborrel en wordt de agenda, die door de twee contactpersonen wordt voorbereid, besproken en gepland. Ons doel is om leuke tuinen te bezoeken, van de leden, of tuinen, waarvan wij denken, dat ze de moeite waard zijn om te bezichtigen. De meeste excursies  doen we vroeg in de avond. Een of twee keer per jaar trekken we er een hele dag op uit (meestal zaterdags) om 2 of 3 tuinen te bezoeken, die wat verder weg liggen. Deze dagen zijn altijd heel gezellig. Aan het eind van het seizoen gaan we samen uit eten. Ook doen we wel eens een workshop, die niks met tuinieren te maken heeft, maar gewoon leuk is om te doen. Momenteel is er voor deze tuinclub een ledenstop. 

Tuinclub  2 (contactpersoon Ina van Deventer)

Deze club is van oorsprong ontstaan uit een tuinclub van Groei en Bloei en bestaat al meer dan 15 jaar. Langzamerhand zijn er ook leden aangeschoven die geen lid (meer) zijn van Groei en Bloei. In 2012 was het aantal leden: 18/19. Iedereen die van tuinieren houdt, mag lid worden.

Het doel is om elk jaar in het zomerseizoen, elkaars of andere tuinen te bekijken, om inspiratie op te doen en/of ervaringen uit te wisselen.

Elk jaar wordt er een eerste bijeenkomst in april georganiseerd. Vooraf wordt een indeling van middagen/avonden van mei tot september gemaakt. Op de eerste bijeenkomst kunnen alle deelnemers een dag doorgeven, waarop zij een tuinmiddag/avond willen organiseren. Meestal gaat het om 10 tot 12 bijeenkomsten. Sommige deelnemers vinden het leuk om iets samen te organiseren. Alles is redelijk vrijblijvend omdat er altijd wel iemand is, die toevallig een druk jaar heeft en dan gewoon een jaar niets organiseert.

Degene die een middag/avond organiseert regelt de afspraken met betreffende tuineigenaren, zendt alle leden een mail ter informatie, laat weten of er kosten aan verbonden zijn en regelt, indien nodig, een attentie voor de eigenaar van de tuin of kwekerij. De afspraak is dat iedereen zich voor de tuinmiddagen aan- of afmeldt bij degene die de activiteit organiseert. Op die manier weet de “organisator” hoeveel leden de tuin gaan bezoeken. Het is wel een sport om steeds andere (soorten) tuinen te bekijken.

Het vervoer regelt zich vaak vanzelf (soms met de fiets, soms met de auto), omdat een paar leden uit Peize, en een paar uit Roden komen.