Roden

Het bestuur van Groei&Bloei Roden e.o. bestaat momenteel uit 3 leden.

Voorzitter

jaar van aftreden *)

Secretaris: Froukje van der Kaap

algmeen: info(at)roden.groei.nl 

postadres:

jaar van aftreden *)

Penningmeester: Elzelien Noordijk

jaar van aftreden *)

Algemeen lid: Pietsje Rozema

jaar van aftreden *)

*) vlgs art. 3 van het Huishoudelijk Reglement

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe bestuursleden. Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris.

Het is altijd mogelijk om in overleg een keertje een vergadering bij te wonen.

Commissies:

Coordinator bloemschikken : Gerda Fluks (0594-632195)         gerda.fluks(at)gmail.com

Plantjesdag: Froukje van der Kaap

Open tuinenweekend: Froukje van der Kaap

Public relations: Froukje van der Kaap

Bankrekeningnummer: NL54 RABO 0399 4130 73 tnv. Penningmeester KMTP afdeling Roden en omstreken

Webbeheer en ledenadministratie: Hendrik Polling  (pollingha(at)hotmail.com)