Roden

Beste mensen

Helaas heeft Corona weer, voor de zoveelste keer, roet in het eten gegooid, dus geen bijeenkomsten meer, geen kerstworkshop voor de bloemschikkers, geen lezingen georganiseerd ook, want we zagen de bui al weer hangen. Het aantal belangstellenden voor de laatste lezing was ook maar heel klein, ondanks de meegetroonde echtgenoten, die een beetje kwamen als zaalvulling maar die zich ook best hebben vermaakt.

Op de zo dringende, vet gedrukte vraag in de laatst nieuwsbrief van 30 september 2021 over uw wensen voor onze afdeling hebben we welgeteld drie antwoorden gekregen, waar van twee negatief (helemaal geen wensen, alleen het blad) en eentje heel positief. Helaas was deze respons erg teleurstellend en daarom gebruiken we deze rustige tijd om ons te beraden op de voortgang van onze afdeling. Er zijn verschillende mogelijkheden en we houden u natuurlijk op de hoogte.

Hopelijk is iedereen al weer bezig met plannetjes voor de tuin in het voorjaar, zodat we dan weer met frisse moed en uitgerust aan de slag kunnen. En voor nu: blijf allemaal gezond, geniet van de feestdagen en van de hopelijk stille jaarwisseling, en we wensen u een heel gelukkig, gezond en fijn                                                          

                                   2022

Froukje, Pietsje en Elzelien,

Bestuur van Groei en Bloei Roden e.o

Klimaatvriendelijk tuinieren

Klimaatvriendelijk tuinieren, doen we allemaal mee? We kunnen er niet omheen, het klimaat houdt ons allemaal bezig. Te droog, te nat, grote temperatuurschommelingen, een stijgende CO2 uitstoot, overstromingen en andere milieurampen, we worden er bijna dagelijks mee geconfronteerd. We moeten duidelijk zorgzamer omgaan met onze leefomgeving. Als fervent tuinliefhebber en Groei & Bloei lid gaan we al veel langer respectvol om met het milieu en passen we het toe in onze tuin. Een stap verder gaan kan altijd nog en anderen er op aanspreken mag allang geen taboe meer zijn. Maar kunnen we nog beter? Groei & Bloei ondersteunt alvast voluit volgende acties:

Zorg voor minder betegeling in de tuin: al vele jaren steunen we de actie Tegel eruit, plant erin. Te veel betegeling zorgt niet alleen voor extra opname van warmte en dus temperatuurstijging maar ook wordt het regenwater zo snel afgevoerd en kan onvoldoende in de bodem doordringen.

Maak uw eigen compost: in de natuur wordt alle afgevallen blad en plantendelen gerecycleerd tot waardevolle compost, composteer dus zelf uw tuinafval.

Plant een (extra) boom: bomen zorgen voor schaduw en afkoeling en nemen CO2 op. Heb je al bomen in de tuin? Geef dan eens een boom als origineel geschenk cadeau.

Wees spaarzaam met water: water wordt een steeds kostbaarder goed; gebruik het dus spaarzaam in de tuin. Vang zoveel mogelijk regenwater op en kies voor planten die aangepast zijn aan de groeiomstandigheden in uw tuin.

Zorg voor voldoende variatie in de tuinbeplanting en steun zo de biodiversiteit: kies in uw tuin voor een gevarieerd aanbod van struiken, bomen, vaste planten en eenjarigen die veel nectar dragen en laat ook een hoekje in de tuin verwilderen.

Uw gazon anders: uw gazon keurig onderhouden kost tijd en geld (bemesting, maaisel, bestrijding en maaibeurten) vorm een deel om tot bloemenweide of maai minder.

Koop lokaal gekweekte bloemen, planten, fruit en groenten: in eigen land moeten de gekweekte producten aan strenge eisen voldoen. Geïmporteerde producten hebben niet alleen een lange transportroute achter de rug maar worden ook dikwijls behandeld met hier te lande al lang verboden middelen. Als het kan kweek dan zelf uw groenten, fruit of snijbloemen.

Vervang oude tuinmachines: koop energiezuinige, stillere en accu-aangedreven apparaten en beperk zo het gebruik van benzine aangedreven lawaaierige toestellen.

Beperk het gebruik van turf: tuinturf houdt het water vast en zorgt voor verzuring van de grond. De veengebieden waar turf gewonnen wordt nemen enorm veel CO² op en verdwijnen in ijl tempo. Er zijn voldoende alternatieven in de markt.

Minder het gebruik van bestrijdingsmiddelen: heel wat insecticiden en pesticiden zijn al terecht verboden wegens de gezondheidsrisico’s. Gebruik ook de bio- en ecoproducten met de nodige omzichtigheid. In de natuur is ook niet alles perfect en niet voor elk aangetast blaadje moet er gespoten worden

Onze sponsoren